604 600 796       kuba.kurczuk@wp.pl

Pozostałe prace na wysokości:
- wymiana i montaż kratek wentylacyjnych
- wymiana i montaż rynien, rur spustowych
- uzupełnianie szczelin dylatacyjnych
- montaż reklam wielkoformatowych
- montaż demontaż na wysokości
- czyszczenie rynien
- montaż kolców stop ptak
- wycinka i przycinanie drzew